ÁSZF – Általános szerződési feltételek

ÁSZF – Általános szerződési feltételek – a weboldal használatával és a szakember megbízásával Ön elfogadja az alábbiakat:

Az alábbi szerződési feltételek vonatkoznak az összes (esetleges és jövőbeli) megbízásra, amennyiben egyedi megbízási szerződés nem rendelkezik azokról:

 1. A megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni.
 2. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. Ezek a módosítások további költségeket vagy felárat vonhatnak maguk után, melyről a Megbízott tájékoztatni köteles a Megbízót.
 3. A Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs lehetőség. Ilyen esetben a megbízót haladéktalanul értesíteni kell.
 4. Az ügy ellátásával felmerült, előre nem látható, esetleges költségek a Megbízót terhelik.
 5. A Megbízó az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a Megbízottat tájékoztatni köteles. A Megbízott köteles feladatát a Megbízó utasításainak megfelelően ellátni, az utasítás szakszerűtlenségéről vagy célszerűtlenségéről köteles a Megbízót felvilágosítani.
 6. A Megbízott felhasználhatja a megbízás során készült munkáját referenciaként, saját portfóliójában és munkásságát bemutató videókban, a Megbízó (cég)nevét és/vagy ügynökséget feltüntetve az anyaghoz kapcsolódó leírásban, amennyiben igényeli ezt a Megbízó. Amennyiben ehhez a Megbízó nem kíván hozzájárulni, a Megbízott további díjat (felár) felszámíthat a Megbízónak. Amennyiben a Megbízó előzőleg nem jelezte, hogy nem használhatja fel a Megbízott a készült anyagot referenciaként a portfóliójában, így a fentiek szerint fog eljárni.
 7. A Megbízott más személy közreműködését csak a Megbízó előzetes hozzájárulásával veheti igénybe. Az igénybe vett közreműködőért ebben az esetben is úgy felel, mintha az ügyet maga látta volna el.
 8. Vis Maior: minden olyan esemény, amely a szerződés megkötése vagy szóbeli megegyezés és megbízás után következett be, rendkívüli jellegű, előre nem látható és a felek által el sem hárítható. Ilyen esetnek számít az, ha a megbízott nem tudja ellátni a munkáját a megbízott dologgal: például  egészségügyi vészhelyzet vagy a munkájához szükséges fotós felszerelés és / vagy személygépkocsi meghibásodása, eltulajdonítása esetén. Ilyen esetben a Megbízott azonnal köteles tájékoztatni a Megbízót a felmerülő eseményről, hogy ő a legrövidebb időn belül tudja pótolni a Megbízottat, hogy az esemény a megbízás sikerességét ne érintse.
 9. A Megbízott legfeljebb egy módosítási kört (utólagos kéréseket, módosításokat) köteles figyelembe vennie és teljesítenie a készült anyag utómunkája és leadása során.
 10. A jelen weboldal tartalmát szerzői jog védi és tilos a honlap (portfólió) elektronikus tárolása (kivéve a cookie, sütik), feldolgozása, üzletszerű felhasználása és a szerző írásos engedélye nélkül publikálni tartalmat róla illetve a megrendelés átadása után a Megbízott megtartja a készült fotók/videók a szerzői jogait egészen ameddig arról írásos hozzájárulása vagy egyedi megbízási szerződése nem határoz másképpen.
 11. Amennyiben a Megrendelő nem kíván élni a Megbízott által biztosított és ingyenes, jogtiszta hangsávval, akkor a Megbízónak biztosítania kell a Megbízó számára a megbízás folyamán készülő videó hangsávjának a jogtiszta / megvásárolt zenei aláfestését.
 12. Amennyiben a lefoglalt időpontot és megbízást bármilyen okból kifolyólag a Megbízó (pár – pl. esküvő esetén) visszamondja, a foglaló összege nem visszatérítendő. A foglaló kifizetésével a Megbízó jelzi, hogy az adott időpontot lefoglalja. Teljesítést követően a foglaló a megbízási díj fizetésekor levonásra kerül.
 13. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a jelen szabályokkal, rendelkezésekkel, fel kell hagynia a honlap használatával.
 14. A jelen holnap üzemeltetője előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül TILOS ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (link-et, „hotlink”-et) létrehozni!
 15. Szerződő felek a nem szabályzott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
 16. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
 17. A jelen weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot e dokumentumban lefektetett szabályok és feltételek bármi nemű, előzetes és utólagos jelzés és értesítés nélküli módosítására.